23.09.2021
  48

Зовнішній аудит

21 вересня 2021 року на факультеті екологічної безпеки, інженерії та технологій був проведений зовнішній аудит представниками міжнародної аудиторської компанії Bureau Veritas для підтвердження відповідності сертифікату ISO 9001:2015. Особливу увагу було приділено документообігу за системою менеджменту якості в деканаті ФЕБІТ, кафедрах екології та хімії і хімічної технології. Аудитори відмітили високий рівень готовності структурних підрозділів факультету до аудиту, висловили побажання й надалі підтримувати даний рівень.

Серед сильних сторін факультету відмітили зв’язок із зовнішніми стейкхолдерами, врахування їх думки при створенні навчальних планів, а також регулярне анкетування здобувачів вищої освіти, яке також допомагає підвищувати якість проведенні освітньої діяльності.

Представники аудиторської компанії вказали на необхідність враховувати пандемію Covid-19 в якості ризику в роботі факультету і бути готовими до використання сучасних засобів та методів провадження дистанційної освіти.