15.06.2020
  75

Засідання Вченої ради ФЕБІТ

12 червня 2020 року відбулося засідання Вченої ради Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій в on-line режимі з використанням платформи Google Meet.

Декан факультету Сергій Бойченко відзначив кращих співробітників ФЕБІТ. Відзначено науковово-педагогічних працівників та студентів ФЕБІТ Подяками декана за перемогу у V Всеукраїнському конкурсі «МОЛОДЬ І ПРОГРЕС У РАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ», за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2019/2020 н.р., за перемогу у конкурсі «Завтра.UA» 2019/20, за успішний захист дисертаційної роботи.

Також подяками декан факультету відзначив за успішний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 091 «Біологія» асистента кафедри екології ФЕБІТ Лапань Оксану Володимирівну та її наукового керівника, професора кафедри екології Міхєєва Олександра Миколайовича та успішний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії Іщенко Наталю Федорівну і її наукового керівника Новаковську Ірину Олексіївну.

Вчена рада ФЕБІТ рекомендувала кандидатури студентів ФЕБІТ на призначення іменної академічної стипендії (Президента України, Кабінету Міністрів України) на І семестр 2020-2021 н.р.: Рігус Даніеллі Андріївні– група ЦЗ-310Б; Совершенній Тетяні Вікторівні – група ЗК-212Б с.т.н.

Вчена рада ФЕБІТ рекомендувала кандидатури професора кафедри хімії і хімічної технології, доктора хімічних наук, професора Ледовських Володимира Михайловича, професора кафедри цивільної та промислової безпеки, кандидата медичних наук, доцента Халмурадова Батира Данатаровича, професора кафедри екології, доктора технічних наук, Вовк Оксани Олексіївни щодо нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, бездоганну працю та особисті заслуги під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з формуванням та забезпеченням реалізації державної політики у сфері освіти і науки.

На засіданні вченої ради ФЕБІТ розглянуто питання про стан завершення 2019-2020 навчального року та обговорено нові завдання освітнього процесу.

На засіданні вченої ради ФЕБІТ заслухано та схвалено звіт заступника декана ФЕБІТ з міжнародної та наукової роботи Яковлєвої А.В про виконання плану наукової роботи структурними підрозділами ФЕБІТ за 2019-2020 н.р. і розглянуто проєкт плану роботи на 2020-2021 н.р.

Вчена рада ФЕБІТ заслухала та схвалила звіт Факультету про роботу у 2019-2020 н. р.

Вчена рада ФЕБІТ заслухала та схвалила звіт про результати виховної роботи на факультеті за 2019 – 2020 навчальний рік, представлений відповідальною за напрям з виховної роботи ФЕБІТ к.т.н., доцентом Тихенко Оксаною Миколаївною.

Вчена рада ФЕБІТ схвалила пропозицію про створення науково-дослідного інституту експлуатаційних матеріалів в структурі Факультету та науково-дослідної частини на базі трьох існуючих лабораторій в структурі ФЕБІТ.

Окрім того, затверджено атестацію аспірантів, рекомендовано до друку збірника Матеріалів ХХ міжнародної науково-практичної конференції Політ (POLIT. CHALLENGES OF SCIENCE TODAY. MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN AVIATION).