10.11.2020
  64

Засідання науково-методично-редакційної ради ФЕБІТ

10 листопада відбулося чергове засідання НМРР в онлайнрежимі. Було розглянуто такі основні питання, як стан інформаційного забезпечення Репозитарію НАУ, розгляд та затвердження навчальних і робочих навчальних програм з дисциплін, що викладаються українською мовою, розгляд, обговорення та затвердження рукописів навчальної літератури, запланованих до видавництва у листопаді відповідно до плану підготовки рукописів методичних видань в 2020-2021 н.р. Особливо детально було обговорено звіти членів НМРР щодо відвідування відкритих та показових занять.