05.12.2018
  262

Захист докторської дисертації

05 грудня 2018 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.062.09 під головуванням Бойченка Сергія Валерійовича – доктора технічних наук, професора, директора Навчально-наукового інституту екологічної безпеки НАУ  до захисту було представлено дисертацію начальника відділу навчально-бойової та спеціальної підготовки Головного управління воєнізованої охорони Публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” Кацмана Михайла Давидовича на тему «Методологічні засади організації управління екологічною безпекою під час ліквідування наслідків аварійних ситуацій на залізничному транспорті» на здобуття наукового ступеня д.т.н. за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека; науковий консультант – Запорожець Олександр Іванович, д.т.н., професор, проректор з міжнародного співробітництва і освіти Національного авіаційного університету.

Офіційні опоненти: Азаров Сергій Іванович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник  (Інститут ядерних  досліджень НАН України, м. Київ); Кучук Георгій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків); Антонов Анатолій Васильович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри екологічного аудиту та експертизи (Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. Київ).

У результаті таємного голосування здобувачу Кацману М.Д.  присуджено науковий ступінь доктора технічних наук.

Головуючий ради Бойченко С.В. оголосив рішення спецради та привітав здобувача з присудженням наукового ступеня.