11.11.2019
  73

З Міжнародним днем науки!!!

Шановні колеги! Вітаю з Міжнародним днем науки!!! Наука не має кордонів! Наука – первинна основа Прогресу у широкому сенсі !І трохи з Вікіпедії: “Наука як соціально значуща сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення й використання теоретично систематизованих об’єктивних знань про дійсність, є складовою частиною духовної культури суспільства. Поняття «наука» включає в себе як діяльність для здобування нового знання, так і результат цієї діяльності — суму набутих у наш час наукових знань”.Бажаю успіхів на творчій ниві! Реалізації ідей, розробок і інших наукових результатів у практичну діяльність!Дні науки на факультеті тривають. Сьогодні на розширеному засіданні адміністрації факультету ми презентували “Каталог наукових доробків співробітників факультету”. Це є інтегрованим свідченням значного наукового потенціалу творчих колективів факультету. Цей крок є першим щодо впровадження наших розробок у практичне життя, фактичного втілення (трансферу) науково-технічної продукції в національну та міжнародну економіки. І я вітаю усіх колег з цим результатом.Була виконана велика робота для досягнення інтегрованого результату. Окрема подяка за цю працю доцентам Чубко Л.С., Шаманському С.Й. та Яковлєвій А.В. Ви безпосередньо доклали зусиль для формування Каталогу наукових доробків. Дякую. Традиційно, на цьому заході за великі досягннення у роботі та сумлінне виконання службових обов’язків декан відзначив Подяками доцентів кафедри екології Дудар Т.В. і Падун А.О. Поєднуюючи святковість та буденність, на нараді було розглінуто низку поточних питань забезпечення навчального, наукового, профорієнтаційного та виховного процесів. Окремо розглядались питання співпраці зі студентською радою. Вже стає традицією, що на адміністративних нарадах в управлінських справах бере участь голова студенської ради Кравчук Діана. Цього разу колективи кафедр вкотре підтримали студентів щодо їх ініціативи проведення та участі у таких заходах як “Кубок гумору”, “Міс ФЕБІТ” та “Стар фест”. Кравчук Діана виступила перед учасниками наради. Гарного тижня, дорогі колеги, а також позитивного, конструктивного проведення Днів науки! Уточнена програма знаходиться у завідувачів кафедр. Чекаємо на наступному заході – круглий стіл 13.11.2019 р. До зустрічі!