29.06.2021
  82

Внутрішній аудит якості освітньої діяльності Національного авіаційного університету.

24 червня 2021 року в деканаті факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій відбувся внутрішній аудит якості освітньої діяльності Національного авіаційного університету.

Основними критеріями аудиту є: накази ректора, розпорядження проректорів, нормативні документи НАУ, нормативні документи МОН України, Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, Міжнародний стандарт ISO 9001-2015.

Внутрішні аудитори у складі заступника начальника відділу моніторингу якості вищої освіти Горобей Алли Володимирівни і молодшого наукового співробітника наукової групи кафедри конституційного та адміністративного права Близнюк Олени Дмитрівни підтвердили високий рівень відповідності організації освітнього процесу, освітньої, наукової та науково-технічної діяльності.

До сильних сторін факультету слід віднести щосеметрове проведення аналізу результативності діяльності факультету і розроблену форму для нього, а також щорічне проведення внутрішнього аудиту на факультеті екологічної безпеки, інженерії та технологій.