26.10.2021
  344

Вічна пам’ять д. ф.-м. наук, професору Железняку Олегу Олександровичу

ЖЕЛЕЗНЯК ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

13.11.1955 – 25.10.2021

Із сумом повідомляємо, що 25 жовтня пішов з життя завідувач кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою Національного авіаційного університету доктор фізико-математичних наук, професор, Почесний геодезист України Олег Олександрович Железняк.

Народився Олег Олександрович 13 листопада 1955 року в с. Кархівка Чернігівської області. У 1977 р. закінчив фізичний факультет Чернігівського педагогічного університету, спеціалізувався на кафедрі теоретичної фізики і астрономії. 

Професійну діяльність розпочав у гімназії м. Новгород-Сіверський на посаді вчителя фізики і астрономії. Впродовж 1980–90 рр. брав участь в астрономо-геодезичних експедиціях з вивчення локальних аномалій гравітаційного поля Землі, працював науковим співробітником Шемахінської астрофізичної обсерваторії АН Азербайджану.

У 1988 р. закінчив аспірантуру математико-механічного факультету Ленінградського державного університету за спеціальністю 01.03.02 – Астрофізика, радіоастрономія й згодом, у 1989 р., захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук і декілька років працював на різних посадах в астрономо-геодезичних експедиціях по вивченню локальних і глобальних гравітаційних аномалій.

Науково-педагогічну діяльність Олег Олександрович розпочав в Уманському державному педагогічному університеті (1990-1993 рр.),  працюючи старшим викладачем кафедри загально-технічних дисциплін, на якій у 1994 р. отримав звання доцента.

З 1993 по 1996 навчався в докторантурі Інституту теоретичної фізики НАН України, після чого успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.03.02 – Астрофізика, радіоастрономія. А у 1997 р. Міністерством освіти і науки України йому присвоєно звання професора.

З 2002 р. працював на посаді завідувача кафедри Національного авіаційного університету, викладав дисципліни «Вища геодезія», «Супутникова геодезія та сферична астрономія», «Основи астрономії».

Олег Олександрович Железняк був автором понад 120 наукових та навчально-методичних праць, 4 монографій та 1 навчального посібника, 7 патентів на винаходи в галузі цифрової фотограмметрії та гравіметрії. Його наукові інтереси стосувалися проблем небесної механіки, динаміки самогравітуючих систем, гравіметрії та аерокосмічної розвідки територій, економіко-математичного моделювання транспорту, системного аналізу. Під його керівництвом було підготовлено ряд кандидатів фізико-математичних наук та економічних наук.

В Національному авіаційному університеті О. Железняк створив та очолював спеціалізовану вчену раду К 26.062.13, в якій захищалися кандидатські дисертації зі спеціальностей 05.07.12 – Дистанційні аерокосмічні дослідження та 01.03.01 – Астрометрія, небесна механіка.

Слід віддати належне і організаторській діяльності О. Железняка. Створивши в 2002 р. кафедру космічних геоінформаційних систем (в подальшому вона стала кафедрою аерокосмічної геодезії), Олег Олександрович всі сили віддавав її розвитку. Саме завдяки його зусиллям, з 1999 р. в Україні проводилась щорічна міжнародна наукова конференція «Астрономічна школа молодих вчених» та видавався науковий журнал «Вісник Астрономічної школи». Висловлюємо щирі співчуття рідним. В нашій пам’яті Олег Олександрович залишився доброю і чуйною людиною, гарним педагогом, добрим наставником та другом! Вічна пам’ять колезі та науковцю!!!