16.04.2020
  38

Університети та коледжі!

Під час карантину навчання відбувається виключно дистанційно. Заклади вищої та фахової передвищої освіти мають академічну автономію. Вони самостійно визначають, як організувати освітній процес в умовах карантину та які технології використовувати для дистанційного навчання. Кожен студент має виконати індивідуальний навчальний план цього навчального року.

Якщо неможливо організувати навчання дистанційно, заклад може змінити навчальні плани та індивідуальні навчальні плани студентів невипускних курсів і перенести завершення вивчення дисциплін та/або практику на наступний навчальний рік. 

Важливо, що дистанційне навчання має бути збалансованим і давати студентам можливість досягти результату навчання, а не просто “закрити тему”. Варто підібрати для цього відповідні форми, які не будуть обмежуватись виключно написанням письмових робіт. 

Закладам варто проводити внутрішні опитування викладачів та студентів щодо процесу дистанційного навчання та своєчасно реагувати на виклики, які можуть виявити результати опитувань. Це дозволить уникнути перевантажень студентів та викладачів, підвищити зручність дистанційного навчання, а також своєчасно забезпечити технічний супровід усіх учасників освітнього процесу.