28.10.2020
  140

ЩОДО ПРОДОВЖЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ МОН З ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Продовжено строки проведення експерименту МОН з присудження ступеня доктора філософії – чекаємо на наступні захисти дисертаційних робіт науковцями НААН.

В Україні триває експеримент МОН з атестації докторів філософії, які навчалися за новими PhD-програмами, через разові вчені ради. Відповідну постанову, що визначає порядок такої атестації, прийнято під час засідання Кабінет Міністрів України  6 березня 2019 року. 

Передусім разові вчені ради відрізняються від постійно діючих тим, що створюються безпосередньо для розгляду конкретної роботи. Попри те, що у них входить менша кількість науковців, очікується, що їхня робота буде ефективнішою, оскільки усі члени одноразової вченої ради муситимуть бути спеціалістами з теми, яка захищається.

Нагадаємо, що 18 лютого 2020 року, вперше в Україні у межах проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (PhD) за новими правилами, в Інституті агроекології і природокористування НААН відбулися захисти двох дисертацій аспірантів за спеціальністю 051 – «Економіка» з галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» та вручення дипломів доктора філософії (PhD).

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 – «Економіка» з галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» Комарової Наталії Вікторівни (науковий керівник –Дребот Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач відділу інституціонального забезпечення природокористування, Інститут агроекології і природокористування НААН).

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 – «Економіка» з галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» Скрипник Лілії Русланівни (науковий керівник – Новаковська Ірина Олексіївна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри землеустрою та кадастру Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій, Національний авіаційний університет).

Директор Інституту академік НААН Фурдичко Орест Іванович вручив дипломи доктора філософії та привітав здобувачів-піонерів.

Наступний захист дисертаційної роботи за новими правилами  експерименту  МОН в Інституті агроекології і природокористування НААН відбувся 20 травня 2020 року – дисертаційну роботу за спеціальністю 051 – «Економіка» з галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» захистила Іщенко Наталія Федорівна (науковий керівник – Новаковська Ірина Олексіївна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри землеустрою та кадастру Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій  Національного авіаційного університету.

Нагадаємо, що 21 жовтня 2020 р. Уряд ухвалив проєкт змін до постанов КМУ від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» – строки проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії в разових вчених радах  продовжено до 30 червня 2021 року.

Документом також удосконалено процедуру проведення попередньої експертизи дисертації здобувача ступеня доктора філософії. Так, за власною заявою здобувача попередня експертиза дисертації, надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації і захист дисертації у спеціалізованій вченій раді можуть проводитись протягом шести місяців після відрахування з аспірантури.