28.11.2022
  54

Проведення фахової науково-педагогічної практики аспіранткою

Під час проведення фахової науково-педагогічної практики аспіранткою другого року навчання кафедри хімії і хімічної технології ФЕБІТ НАУ Вовк Ю.О. (керівник – професор кафедри Матвєєва О.Л.) згідно Програми практики були проведені лекційні та лабораторні заняття з навчальної дисципліни «Альтернативні паливно-мастильні матеріали» для здобувачів освітньо-професійної програми: «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів».

Неабиякий інтерес та зацікавленість слухачів визвали результати власних експериментальних досліджень аспірантки за темою дисертаційних досліджень: «Зміна якості світлих нафтопродуктів в умовах тривалого зберігання», що дає змогу продемонструвати етапи проведення науково-дослідної роботи на кафедрі.