05.11.2020
  60

Професійна активність співробітників факультету у дистанційний період

3-4 жовтня 2020 року відбувся дводенний онлайн-тренінг експертів з акредитації освітніх програм, організований Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.У навчальному курсі «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» взяла участь завідувачка кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою нашого Факультету д.е.н., доцент, чл.-кор. НААН  Новаковська Ірина Олексіївна.Цей курс розроблено Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти в контексті програми підготовки експертів з акредитації освітніх програм. У межах онлайн-тренінгу майбутні експерти  здобули всі необхідні теоретичні знання, ознайомилися з новою процедурою акредитації освітніх програм та необхідною нормативною базою.Коло питань, що окреслені в онлайн-курсі,  охопило  як глобальні проблеми формування культури якості у новій парадигмі вищої освіти, так і конкретні питання,  що торкаються процедури акредитації та визначення ролей експертів, галузевих експертних рад, Національного агентства, закладів вищої освіти.