16.09.2022
  43

Підвищення кваліфікації зав. каф. Кошевої Л.О.

Завідувач кафедри БІКАМ Кошева Лариса Олександрівна у період з 10 червня по 15 серпня 2022 року проходила підвищення кваліфікації за Програмою Східного Партнерства на кафедрі  Електроніки та інформаційних технологій факультету Електричної інженерії та комп’ютерних технологій Люблінського технологічного університету у он-лайн форматі.

За програмою підготовки проведені тренінги у галузі новітніх технологій та розвитку оптоелектроніки, мікроелектроніки, нанотехнологій для оптоелектронних засобів і біомедичної оптики та розвитку біомедичних інформаційно-вимірювальних систем для діагностичного моніторінгу.

Не зважаючи на дистанційний формат спілкування, організаторами-фахівцями університету застосовані технології для найкращого сприйняття матеріалу. Це і відео конференції у лабораторіях, і відеоматеріали з сучасною інформацією щодо біомедичної інженерії. Мовного бар’єру під час навчання удалося уникнути завдяки залученню для викладання Почесного професора Люблінського технологічного університету Павлова С.В. (професор ВНДТУ), знаного фахівця у цій галузі.

Отримані знання планується запроважувати у навчальний процес за освітніми програмами «Біомедична інженерія» як для 1-го, так і для 2-го рівнів освіти. За узгодженням з керівниками філії кафедри на ДП «Укрметртестстандарт» планується розробити лабораторні роботи з інформаційно-вимірювальних систем для діагностичного моніторингу в рамках дисципліни «Електричні медичні вироби».