21.02.2022
  49

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри екології

Пандемія COVID-19 та пов’язані з нею карантинні обмеження визначили необхідність застосування дистанційного навчання у закладах вищої освіти України. При інтерактивній взаємодії здобувачів вищої освіти і викладачів постали завдання пошуку та впровадження інноваційних методів у процесі навчання. З метою підвищення кваліфікації, в Національному авіаційному університеті викладачам була надана можливість бути слухачами курсів за освітньо-професійною програмою «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів» в Центральному інституті післядипломної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Викладачі кафедри екології ФЕБІТ доцент Падун А.О. та професор Саєнко Т.В. були слухачами курсів підвищення кваліфікації за напрямом “Організація дистанційного навчання в закладах освіти”. Навчання за індивідуальною освітньою траєкторією (180 годин) дозволило успішно набути інтегральні компетенції, захистити випускну роботу та отримати свідотство. Головними результатами таких курсів підвищення кваліфікації є ознайомлення з сучасними науково-методичними і психолого-педагогічними  розробками та практичні навички щодо впровадження в процесі викладання педагогічної  технології, основою якої є широке застосування  сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.