04.11.2022
  25

Підписано договір про співпрацю між НАУ і Науковим центром аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України

За ініціативи завідувачки кафедри екології ФЕБІТ д.т.н., проф. Т. В. Дудар було підписано договір про науково-технічне співробітництво між Науковим центром аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України та Національним авіаційним університетом.

Ціллю даного договору є встановлення довгострокової та взаємовигідної співпраці у сфері науки, освіти, підвищення кваліфікації, практичного навчання, інформаційно-консультаційної діяльності у напрямку дистанційного зондування Землі і геоінформаційних технологій з метою геоекологічного картування територій, впровадження сучасних наукових методів дистанційного зондування Землі в навчальний процес, спільної підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів.Підписання даного договору надасть можливість здобувачам вищої освіти – майбутнім екологам отримати практичні навички щодо застосування методів дистанційного зондування Землі і геоінформаційних технологій при проведенні наукових досліджень.