04.10.2019
  91

Міжкафедральний науково-технічний семінар

3 жовтня 2019 р. відбувся перший в поточному навчальному році традиційний міжкафедральний науково-технічний семінар (НТС) за спеціальністю 05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів.
Під час роботи семінару було заслухано та обговорено
2 доповіді;
1.Давіденка Олександра Миколайовича за результатами дисертаційної роботи за темою: «Розроблення процесів хімічної та електрохімічної регенерації відпрацьованих олив» (на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук).
Науковий керівник – д.х.н., проф. Ледовських Володимир Михайлович
2.Бабатунде Олаулава Олуфемі за результатами дисертаційної роботи за темою:«Фізико-хімічні властивості нігерійських нафт та перспективна технологічна схема їх переробки (на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук).
Науковий керівник – д.т.н., проф. Бойченко Сергій Валерійович.
За результатами дискусії та обговорення колегіально склад НТС прийняв таке рішення:
1. Рекомедувати працю Давіденка О.М. до представлення у спеціалізованій раді. Доопрацювати вказані невідповідності.
2. Доопрацювати роботу Бабатунде Олаулава Олуфемі за переліком рекомендацій від членів НТС. Підготувати доповідьаглійською мовою. Представити на черговому засіданні НТС.
Професійна, позитивна, благодатна атмосфера семінару спприяла конструктивній його роботі.
Подальших успіхів у роботі та з прийдешнім святом дня працівника освітньої галузі, дорогі колеги!