24.04.2020
  56

Як збільшити свій індекс Хірша

23 квітня факультетом екологічної безпеки, інженерії та технологій було організовано вебінар за темою “Як збільшити свій індекс Хірша? Публікаційна стратегія науковця”
Модератор – декан ФЕБІТ, проф., д.т.н. Бойченко С.В.

Доповідав доцент кафедри аерокосмічної геодезії ФЕБІТ, к.ф.-м.н. Великодський Ю.І., (індекс Хірша якого у Скопусі складає 11.)

Юрій Іванович висвітлив поняття індексу Хірша, потребу його введення для наукової спільноти і методику його розрахунку у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science, а також особливості обрахунку індексу Хірша у бібліометричній системі Google Scholar. Було детально розглянуто форми доступу до них і методику роботи.

Також Юрій Іванович зазначив переваги і недоліки таких шляхів стратегії підвищення індексу Хірша, як самоцитування і самопросування. Висвітлив поняття IMPACT-фактору, SNIP та SJR рейтингів наукових журналів, а також поняття квартилю наукового журналу та їх значення для підвищення цитування. Висвітлив важливість значення безпосередньої участі у міжнародних конференціях та наукової комунікації в цілому для науковця.