Лапань Оксана Володимирівна

Випускниця 2016 року

Я закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».

У 2020 році здобула ступінь доктора філософії за спеціальністю 091 «Біологія».

Тема дисертації «Очищення водойм від Cs-137 та важких металів наземними рослинами». 

Мої наукові інтереси: біоіндикація водного середовища, відновлення порушених водних екосистем.