Явнюк Андріан Андріанович

Випускник 2011 р.

К.б.н., доцент кафедри екології ФЕБІТ.

Викладаю дисципліни українською та англійською мовами.

Напрямок досліджень – вплив іонізуючого випромінювання на живі організми та тавколишнє середовище.