Гончарова Марія Тимофіївна

Випускниця 2006 р.

З відзнакою закінчила магістратуру Національного авіаційного університету за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».

З 2005 року почала працювати в Інституті гідробіології НАН України у відділі екологічної фізіології водяних тварин. В 2007-2009 рр. навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва. В 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.17 «гідробіологія» на тему «Морфофізіологічні та цитогенетичні зміни у комарів-дзвінців Chironomus riparius Meigen за дії антропогенних чинників».

З 2018 року по теперішній час – старший науковий співробітник відділу екологічної фізіології гідрбіонтів та біотехнології Інституту гідробіології НАН України. З 2022 року стажування в Національному інституті сільськогосподарських та харчових досліджень та технологій (м. Мадрид, Іспанія) в рамках проекту «Токсичність наноматеріалів для риб та впровадження OECD TG 249 для наноматеріалів».

Сфера інтересів та напрямки наукових досліджень. Наукові дослідження в галузі: гідробіології, гідроекології. Спеціалізація: фізіологія водяних безхребетних, водна токсикологія та цитогенетика. Напрями наукової роботи: дослідження популяційних, морфофізіологічних і цитогенетичних змін у водяних безхребетних за дії екологічних чинників, вивчення механізмів їх адаптації до змін умов середовища; розробка та вдосконалення методів оцінки токсичності донних відкладів; оцінка токсичності та генотоксичності води, донних відкладів, специфічних речовин токсичної дії з використанням організмів різних трофічних рівнів та систематичних груп; розробка біотехнологій очищення стічних і природних вод з використанням гідробіонтів.