Освітньо-наукова програма Ph.D. (спеціальність 101 “Екологія”)

Освітньо-наукова програма

Зміни до освітньо-наукової програми

Програма вступного випробування

Робочі навчальні та навчальні плани

Затверджені у 2021 р.:
Затверджені у 2020 р.:

Рецензії

Силабуси навчальних дисциплін

Обов’язкові дисципліни
Дисципліни варіативного компоненту (вибіркові рекомендовані)
Дисципліни варіативного компоненту (вибіркові альтернативні)