Історія кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини заснована у 2003 році. З 2010 року здійснює підготовку здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми «Біотехнічні та медичні апарати і системи» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», а з 2012 року –  підготовку здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми «Біомедична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія».

Засновник – доктор технічних наук, професор Кузовик Вячеслав Данилович.

В період з 2013 року і до тепер під керівництвом професора Кузовика В.Д. на кафедрі інтенсивно проводиться підготовка висококваліфікованих кадрів: захищена одна докторська дисертація та вісім кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.11.17 “Біологічні та медичні прилади і системи”, серед яких чотири дисертації виконано під науковим керівництвом професора Кузовика В.Д. 

Завідувач кафедри БІКАМ з липня 2021 року-доктор технічних наук, професор Кошева Лариса Олександрівна. Автор понад 170 наукових та навчально-методичних публікацій, включаючи монографії, підручники, навчальні посібники. Сфера наукових інтересів – метрологія та метрологічне забезпечення вимірювань, випробувань і контролю, зокрема, у біомедичній галузі; методи статистичного опрацювання результатів експериментальних досліджень.  З 2012 року є дійсним членом Академії метрології України, керівником напряму «Метрологія в медицині та фармакології», членом двох спеціалізованих вчених рад по присудженню вчених ступенів: Д64.827.01 ( НЦ «Інститут метрології», (Харків) і Д26.052.02 (НТТУ «КПІ» (Київ) за спеціальністю 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення», з 2021 року – членкіня ГО «Асоціація біомедичних інженерів та технологів». Сьогодні працює над науковою проблемою розроблення методів персоніфікованого оцінювання стану здоров’я людини для впровадження «концепції здоров’я» у систему охорони здоров’я України.