Теми дипломних робіт кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини

ФІО Вчене звання, посада Теми останніх дипломних робіт та проектів
1. Кузовик Вячеслав Данилович Д.т.н., професор кафедри БІКАМ 1. Засіб оцінювання психофізіологічного стану людини
2. Контроль експлуатаційних параметрів рентгенівських апаратів
3. Автоматизоване робоче місце проведення медичної діагностики
4. Метод автоматизованої сегментації електроенцефалографічного сигналу
 5. Метод дослідження вестибулярного апарату людини
2. Кошева Лариса Олександрівна Д.т.н., професор кафедри БІКАМ 1. Пристрій магнітної рефлексотерапії
2. Пристрій для локальної магнітотерапії
3. Безпровідний сигналізатор гіпоглікемічного кризу
4. Дистанційний пристрій вимірювання температури.
5. Нейростимулятор для пацієнтів з обмеженою рухливістю
3. Булигіна Олена Вячеславівна К.т.н., доцент кафедри БІКАМ 1. Метод візуалізації операційної діяльності лікаря
2. Система телеметричної передачі електрокардіографічних даних
3. Вдосконалення високочастотного електрохірургічного генератору
4. Метод визначення схильності до захворювань
5. Методика формування БД для автоматизованої інформаційної системи
4. Буриченко Михайло Юрійович К.т.н., доцент кафедри БІКАМ 1. Віртуальний прилад для аналізу електрокардіографічних сигналів.
2. Пристрій формування еталонного біосигналу.
3. Електроенцефалограф на основі технології LabView.
4. Блок перетворення електрокардіографічних сигналів.
5. Віртуальний прилад для аналізу фонокардіографічних сигналів.
5. Кучеренко Валентина Леонідівна К.т.н., доцент кафедри БІКАМ 1. Портативний кардіограф сімейного лікаря
2. Прогнозування експлуатаційних параметрів мамографічних систем
3. Панель керування апарату штучної вентиляції легень
4. Система контролю вихідних параметрів магніторезонансного томографа
5. Панель керування апарату штучної вентиляції легень
6. Мельников Олег В’ячеславович К.т.н., доцент кафедри БІКАМ 1. Методика оцінювання якості зображень  комп’ютерної томографії
2. Методика математичного моделювання фізіологічних параметрів серцево-судинної системи людини
3. Методика моделювання біосигналів людини
4. Проект стійки для тестування робочих елементів аспіратору-іригатору
5. Універсальний підсилювач біосигналів для портативних індивідуальних апаратів
7. Монченко Олена Володимирівна К.т.н., доцент кафедри БІКАМ 1. Метод підвищення точності в офтальмологічних ультразвукових вимірюваннях
2. Телеметрична система моніторингу електрокардіограми пацієнта
3. Пристрій з покращеними техніко-економічними характеристиками для ультразвукової діагностики шийного відділу хребта
4. Система менеджменту ресурсів для лікарні
5. Система контролю функціональних характеристик кювезів