Список відповідальних по кафедрі за напрямами

Відповідальні Прізвище Ім’я По-Батькові Тел. Аудиторія
Завідувач кафедри КУЗОВИК Вячеслав Данилович 406-71-98 3-401
Заступник завідувача Кошева Лариса Олександрівна 406-74-42 3-401а
Вчений секретар кафедри/діловод Кучеренко Валентина Леонідівна 406-74-42 3-401а
Завідувач лабораторії Іванець Борис Миколайович 406-74-42 3-423а
Робота у вченій раді ФЕБІТ Кузовик Вячеслав Данилович Кошева Лариса Олександрівна 406-71-98 406-74-423-401
 
Відповідальні:
За навчально-методичну роботу Буриченко Михайло Юрійович 406-74-42 3-401а
За розробку та оформлення навчальних та робочих програм дисциплін кафедри Мельников Олег В’ячеславович 406-71-86 3-422
Член НМРР ФЕБІТ Кошева Лариса Олександрівна 406-74-42 3-401а
За навчально-виховну роботу та роботу зі студентами Монченко Олена Володимирівна 406-71-86 3-422
За СМЯ Іванець Борис Миколайович 406-74-42 3-423а
За науково-дослідну роботу Іванець Ольга Борисівна 406-74-42 3-401а
Зза практику та працевлаштування Булигіна Олена Вячеславівна Безвершнюк Карина Олексіївна 406-71-86 3-422
За профорієнтаційну роботу Клюзко Євгеній Іванович 406-74-42 3-423а
За стан інтернет-сторінки Безвершнюк Карина Олексіївна 406-71-86 3-422
За організацію навчального процесу зі студентами-заочниками Кошева Лариса Олександрівна 406-74-42 3-401а
За ДЕК та дипломне проектування Мельников Олег В’ячеславович 406-71-86 3-422
За міжнародну співпрацю Кошева Лариса Олександрівна 406-74-42 3-401а
Профорг Монченко Олена Володимирівна 406-71-86 3-422
За зв’язки кафедри з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами України Кузовик Вячеслав Данилович 406-71-98 3-401
За організацію розробки ККР та проведення РК Безвершнюк Карина Олексіївна 406-71-86 3-422
Нормоконтролер дипломних робіт ОР «Бакалавр» та «Магістр» Дипломний керівник406-71-863-422