Відповідальні по кафедрі біокібернетики та аерокосмічної медицини ФЕБІТ на 2022-2023 н.р.

 Посада/ відповідальні по кафедріВчене звання (посада), ПІБТелефон, ел.адресаАудиторія 
1Завідувач кафедрипроф.Кошева Лариса Олександрівна406-71-98 моб.0503532328 bikam@i.ua3-401 
2Заступник завідувачадоц.Монченко Олена Володимирівна406-71-86 моб.0974740411 bikam@i.ua3-422 
3Вчений секретар кафедридоц.Кучеренко Валентина Леонідівна406-74-42 моб.0677301732 bikam@i.ua3-401а 
4Завідувач лабораторіїПивоварова Тамара Григорівна406-74-42 0997976548 bikam@i.ua3-423а 
 Викладацькі:1 2406-74-42 406-71-86 bikam@i.ua3-401а 3-422 
Відповідальні:
5За навчально-методичну роботупроф. Буриченко Михайло Юрійович406-74-42 моб.0678965822 bikam@i.ua3-401а 
6За розробку та оформлення навчальних та робочих програм дисциплін кафедриас. Архирей Марина Володимирівна406-74-42 моб.0676825638 bikam@i.ua3-401а 
7Член НМРР ФЕБІТпроф. Буриченко Михайло Юрійович406-74-42 моб. 0678965822 bikam@i.ua3-401а 
8За навчально-виховну роботу та Старший куратор кафедридоц.Монченко Олена Володимирівна406-71-86 моб.0974740411 bikam@i.ua3-422 
9За наукову роботу зі студентамидоц.Монченко Олена Володимирівна406-74-42 моб. 0974740411 bikam@i.ua3-422 
10За СМЯ Член комісії з якості ФЕБІТдоц.Кучеренко Валентина Леонідівна406-74-42 моб.0677301732 bikam@i.ua3-401а 
11За науково-дослідну роботу кафедри (відкриття нової НДР, формування анотованого та заключного звітів)доц.Мельников Олег В’ячеславович  406-74-42 моб.0672599345 bikam@i.ua3-401а 
12За наукову роботу кафедридоц.Мельников Олег В’ячеславович  406-74-42 моб. 0672599345 bikam@i.ua3-401а 
13За навчальні та виробничі практикипроф. Буриченко Михайло Юрійович406-71-86 моб.0671459809 bikam@i.ua3-422 
14За працевлаштування студентівстар.викл.Безвершнюк Карина Олексіївна406-71-86 моб.0995616079 bikam@i.ua3-422 
  15За профорієнтаційну роботу: проведення дня відкритих дверей у НАУ; розсилка рекламних буклетів у школи та відвідування шкіл; відвідування коледжівдоц. Монченко Олена Володимирівна406-71-86 0974740411 bikam@i.ua  3-422 
16За стан Інтернет-сторінки (сайт кафедри)стар.викл. Безвершнюк Карина Олексіївна406-71-86 моб.0995616079 bikam@i.ua3-422 
17За ведення кафедральної сторінки у фейсбукстар.викл. Безвершнюк Карина Олексіївна
доц. Монченко Олена Володимирівна
406-71-86 моб. 0995616079 bikam@i.ua3-422 
18Відповідальний за репозитарій кафедридоц. Мельников Олег В’ячеславович  406-74-42 моб.0972561432 bikam@i.ua3-422 
19За роботу зі студентами інституту неперервної освітиас. Архирей Марина Володимирівна406-74-42 моб. 0676825638 bikam@i.ua3-401а 
20За ДЕК та дипломне проектування  ас. Архирей Марина Володимирівна406-74-42 моб. 0676825638 bikam@i.ua3-401а 
21Секретар ДЕКас. Архирей Марина Володимирівна406-74-42 моб. 0676825638 bikam@i.ua3-401а 
  22За формування документів та проведення заходів щодо плагіатустар.викл. Безвершнюк Карина Олексіївна406-71-86 моб.0995616079 bikam@i.ua3-422 
23За міжнародне співробітництвопроф. Кузовик Вячеслав Данилович406-74-42 моб. 0671459809 bikam@i.ua3-422 
24Профорг кафедризав.лаб. Пивоварова Тамара Григорівна406-74-42 моб. 0678965822 bikam@i.ua3-423а 
25За зв’язки кафедри з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами УкраїниЗав.каф. Кошева Лариса Олександрівна  406-71-98 моб. 0503532328 bikam@i.ua3-401 
26За організацію розробки ККЗстар.викл. Безвершнюк Карина Олексіївна406-71-86 моб.0995616079 bikam@i.ua3-422 
27Нормоконтролер дипломних робіт ОС «Бакалавр» та «Магістр»ас. Архирей Марина Володимирівна406-74-42 моб. 0676825638 bikam@i.ua3-401а   
      28За формування штатного розпису За розподіл навчального навантаження За формування звіту про навчальне навантаження За звіряння навчальних планів для формування навчального навантаження Подання даних для розкладу навчальних занять  ас. Архирей Марина Володимирівна406-74-42 моб. 0676825638 bikam@i.ua3-401а 
29За діловодство та архівну справудоц. Кучеренко Валентина Леонідівна406-74-42 моб.0677301732 bikam@i.ua3-401а 
30За розроблення освітньо-професійних програмОПП 172Б – доц. Монченко О.В.;
ОПП 163Б – доц. Кучеренко В.Л.;
ОПП 163М – проф.Кузовик В.Д.; ОПП 172М – зав.каф. Кошева Л.О.
0974740411 0677301732 0686829100 0503532328  
31За розроблення навчальних та робочих навчальних планівОПП 172Б – доц. Монченко О.В.;
ОПП 163Б – доц. Кучеренко В.Л.;
ОПП 163М – проф.Кузовик В.Д.; ОПП 172М – зав.каф. Кошева Л.О.
0974740411 0677301732 0686829100 0503532328  
32За формування та затвердження акредитаційних справОПП 172Б – доц. Монченко О.В.;
ОПП 163Б – доц. Кучеренко В.Л.;
ОПП 163М – проф.Кузовик В.Д.; ОПП 172М – зав.каф. Кошева Л.О.
0974740411 0677301732 0686829100 0503532328  
33За роботу зі стейкхолдерамиЗав.каф. Кошева Лариса Олександрівна  406-71-98 моб. 0503532328 bikam@i.ua3-401а 
34За організацію приймальної комісії (на 1,2-ий курси) та фахової комісії (2, 5 курси)доц. Монченко Олена Володимирівна406-71-86 моб.0974740411 bikam@i.ua3-422 
35За видавничу діяльність (формування плану видань, звіту щодо виконання плану видань)проф.Буриченко Михайло Юрійович406-74-42 моб. 0678965822 bikam@i.ua3-401а 
36За формування переліку вибіркових дисциплін кафедристар.викл. Безвершнюк Карина Олексіївна та Гаранти освітніх програм406-71-86 моб.0995616079 bikam@i.ua3-422 
37За формування та оприлюднення силабусівстар.викл. Безвершнюк Карина Олексіївна406-71-86 моб.0995616079 bikam@i.ua3-422 
38За формування додатків до дипломів студентівКуратори відповідних груп випускників   
39Гаранти освітнього процесуОПП 172Б – доц. Монченко О.В.;
ОПП 163Б – доц. Кучеренко В.Л.;
ОПП 163М – проф.Кузовик В.Д.; ОПП 172М – зав.каф. Кошева Л.О.
0974740411 0677301732 0686829100 0503532328  
40За ЄДЕБОЗав.каф. Кошева Лариса Олександрівна  406-71-98 моб. 0503532328 bikam@i.ua3-401 
41За формування НМКД кафедридоц. Монченко Олена Володимирівна406-71-86 моб.0974740411 bikam@i.ua3-422 
42За анкетування студентівстар.викл. Безвершнюк Карина Олексіївна та куратори груп406-71-86 моб.0995616079 bikam@i.ua3-422 
43За атестацію аспірантів кафедрипроф. Кузовик Вячеслав Даниловичмоб. 0686829100 bikam@i.ua3-421-а 
44За організацію освітнього процесу магістрівдоц. Монченко Олена Володимирівна406-71-86 моб.0974740411 bikam@i.ua3-422 
45За академічну доброчесність на кафедрістар.викл. Безвершнюк Карина Олексіївна406-71-86 моб.0995616079 bikam@i.ua3-422 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри БІКАМ від 22 серпня 2022 р., протокол № 10

Завідувач кафедри БІКАМ                                                             Лариса КОШЕВА