Міжнародна діяльність

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу image.png

Міжнародна співпраця кафедри Біокібернетики та аерокосмічної медицини Національного авіаційного університету спрямована на розбудову університету, пошук та створення нових можливостей для наукового зростання науково-педагогічних працівників та студентів, підвищення внутрішніх наукових та освітніх стандартів, сприяння поширенню позитивного іміджу України та української науки та освіти за кордоном.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу image-1.png

Для налагодження міжнародного співробітництва інститут вибудував та продовжує активно розвивати мережу контактів із закордонними вищими навчальними закладами та фахівцями у різних галузях права.

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини має спільний науковий інтерес у галузі оцінювання показників точності біомедичної апаратури та результатів дослідження стану біологічного об’єкта із Союзом метрологів Болгарії та НДІ стандартизації, метрології та сертифікації агенції «Узстандарт». 

Кафедра підтримує зв’язки науково-методичного характеру з Rzeszów рolitechnica (Жешувською політехнікою), Politechnica Ŝlaska (Силезьким технологічним університетом) та Akademiа Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  (академією гуманітарно-технічною у м. Бельсько-Бяла) (Польща), а також науковий інтерес по обміну досвідом з робасних методів оцінювання результатів досліджень, виконуючи спільні наукові розробки з  Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa (Варшавським промисловим інститутом автоматики та вимірювань) (Польща). Кафедра підтримує зв’язки з атомною електростанцією «АЕЦ Козлодуй» (Болгарія), маючи спільний науковий інтерес у галузі оцінювання стану операторів екстремальних видів діяльності.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу image-5.png

Кафедра працює над укладенням угоди між НАУ та Люблінською політехнікою щодо спільної підготовки магістрів за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» у форматі отримання випускниками подвійного диплому європейського зразка.

Основні напрями міжнародного співробітництва кафедри:

участь студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників кафедри БІКАМ у міжнародних та міжнародних закордонних конференціях, симпозіумах, круглих столах;

активізація публікацій науково-педагогічних працівників кафедри БІКАМ у міжнародних наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science, Google Scholar та ін.;

проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій із залученням до організації та участі іноземних фахівців, спільна організація конференцій у європейських країнах;

укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами зарубіжних країн.