24.10.2019
  76

Зустріч поважного Гостя

На минулому тижні мали честь приймати поважного гостя давнього друга нашого факультету Почесного доктора Національного авіаційного університету професора Жешувського технологічного університету Казимира Лейду. Вже понад 10 років нашої співпраці довели стабільність партнерської комунікації. Почесний титул завідувач кафедри двигунів внутрішнього згорання та транспорту професор Лейда отримав на засіданні Вченої ради університету від ректора Володимира Ісаєнка за клопотанням вченої ради нашого факультету. За роки співпраці професор К. Лейда виступив ініціатором низки успішних навчальних та наукових проектів. Починаючи з 2010 року представники НАУ щороку беруть участь у Міжнародній конференції “SAKON” та мають можливість публікувати свої наукові доробки у монографії. У 2014 р. професором К. Лейдою було започатковано спільний науковий напрям «Розроблення та упровадження альтернативних моторних палив з відновлюваної сировини» та розпочато спільну підготовку наукових кадрів. У рамках даного напряму було проведено серії успішних досліджень, опубліковано низку статей та захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня PhD, науковим керівником якої виступив професор К. Лейда (2018). У 2015 р. започатковано спільний науково-навчальний напрям «Екологістика, рециклінг та утилізація транспорту». Низка спільних напрацювань у даному напрямі стала підгрунтям нової дисципліни, що викладалася до сьогодні в НАУ. Ми разом сподіваємось, що цей напрям буде реанімовано у межах інших навчальних підрозділів, що реально фактично поділяють пріоритетність цього екологічного напряму саме в нашому університеті. Нагадуємо, що дякуючи цим зусиллям НАУ став асоційованим членом поважної світової організації AFRA. У 2016 р. було ініційовано підписання Міжінституційної Угоди про співпрацю у рамках Міжнародної Програми академічної мобільності Erasmus+, відповідно до якої 6 науково-педагогічних працівників взяли участь у мобільностях. За роки співпраці творчим колективом факультету та Жешувського технологічного університету на чолі з проф. К. Лейдою опубліковано низку наукових статей у провідних наукових журналах світу, 14 монографій (4 з яких аглійською мовою), 2 підручники та 1 навчальний посібник. Під час зустрічі з деканом факультету професор Лейда завірив нас, що наші спільні здобутки мають тільки зростати! Успіхів в інтернаціоналізації освітньо-наукових процесів!