16.11.2023
  14

Засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції  молодих учених і студентів «ІННОВАЦІЙНІ ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ»

15 листопада 2023 року на кафедрі хімії і хімічної технології ФЕБІТ відбулося засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції  молодих учених і студентів «ІННОВАЦІЙНІ ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ». У роботі конференції взяли участь 80 осіб. Доповідачами були представники Національного авіаційного університету, Національного університету ім. Тараса Шевченка, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України та ін.

Під час роботи конференції розглянули новітні неорганічні та органічні хімічні технології, інноваційні технології виробництва й експлуатації палив і мастильних матеріалів, теоретичні та технологічні основи виробництва та хімічної модифікації альтернативних палив, мастильних матеріалів та їх компонентів, хімічні технології альтернативних енергоресурсів та інфраструктуру їх забезпечення, інноваційні технології промислової водопідготовки та очищення стічних вод хімічних і нафтохімічних виробництв. Дякуємо всім учасникам конференції за плідну співпрацю й активне обговорення!