16.12.2021
  78

Засідання Вченої ради ФЕБІТ

15 грудня 2021 р. в он-лайн режимі відбулося засідання Вченої ради факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій. Серед питань порядку денного було розглянуто затвердження нової ОПП “Хімічні технології лікарських речовин та медичних виробів” для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “Бакалавр” та запровадження англомовного проєкту на кафедрі хімії і хімічної технології.

Також проведено аналіз наукової діяльності на кафедрах факультету за 2021 календарний рік та затверджено звіт з наукової роботи факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій.

Заступник декана з навчальної роботи Гроза В.А. доповіла про організацію роботи екзаменаційних комісій на кафедрах та проведення зимової залікової сесії.