23.09.2021
  42

Засідання Вченої ради ФЕБІТ

16 вересня 2021 року відбулося засідання Вченої ради факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій. Серед основних питань, що були розглянуті, слід відмітити звіт докторантки Корнієнко І.М. за два роки підготовки в докторантурі; тема докторської дисертації “Властивості молочнокислих бактерій в технології отримання функціональних продуктів харчування”. Вчена рада ухвалила затвердити даний звіт.

Інші питання порядку денного стосувалися затвердження теми докторської дисертації доцента кафедри біотехнології Ястремської Л.С., розгляду кандидатур гарантів освітньо-професійних програм факультету і затвердження індивідуальних планів та звітів аспірантів.