17.02.2022
  52

Засідання Ради роботодавців ФЕБІТ

16 лютого 2022 року відбулося засідання Ради роботодавців ФЕБІТ, у якому взяли участь представники адміністрації факультету, гаранти ОПП та безпосередньо роботодавці.

На порядку денному стояли організаційні питання, затвердження плану роботи Ради, а також щорічний перегляд освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня, відповідно до наказу ректора від 09.02.2022 № 063/од. Дякуємо всім учасникам за плідну співпрацю та продуктивне обговорення поставлених питань!