27.06.2023
  42

Захисти кваліфікаційних робіт здобувачів ОС «Бакалавр» на кафедрі екології

З 20 по 22 червня 2023 року на кафедрі пройшли захисти кваліфікаційних робіт здобувачів ОС «Бакалавр». До захисту були подані роботи різного тематичного спрямування, що відображають широкий діапазон проблем охорони довкілля, які стоять на сучасному етапі. 

Пошук шляхів удосконалення систем поводження з відходами, очистки стічних вод та оптимізація використання природних ресурсів є традиційними напрямками роботи здобучів-екологів. Важливо відмітити, що здобувачі під час проведення свого кваліфікаційного дослідження звертають увагу на проблеми громади, в якій проживають. Зокрема, здобувачка Бовсунівська Т.А. представила проєкт запровадження системи поводження з відходами міста Коростень Житомирської області, а здобувач Клименко О.А. розглянув проблеми і перспективи встановлення новітніх очисних споруд у с.м.т. Миропіль. 

Завдяки цифровізації багатьох процесів дослідження за станом довкілля, науковці мають доступ до великих обсягів даних, що потребують обробки та аналізу. Зразкову роботу з аналізом інформації екологічного характеру представила Тимощук А.А.

Крім  робіт оптимізаційного та аналітичного характеру, було представлено кілька експериментальних досліджень. Серед цих робіт були виділені такі, що містять елементи наукової новизни,і їх автори, здобувачки Стецюк І.Г та Лялюк Н.С. були рекомендовані до конкурсу-огляду.

Вже кілька років на кафедрі розвивається новий напрямок науково-дослідної роботи студентів – дистанційні дослідження екологічних проблем в межах України. Цього року до переліку кращих кваліфікаційних робіт була віднесена робота Литовченко М.І., яка вивчала динаміку евтрофікації південної частини Київського водосховища за даними космічного знімання.

Ще одною новітньою сферою досліджень на кафедрі екології, що реалізується завдяки співпраці з Лодзинською Політехнікою (Польща), є застосування фотокаталітичних процесів для вирішення ряду екологічних задач. Цього року до розгляду була представлена робота Сурмачевської Я.В., в якій розглядались каталізатори, перспективня для використання у процесах конверсії парникових газів. 

Зважаючи на сучасні обставини, найбільша кількість робіт здобувачів була присвячена екологічним наслідкам воєнних дій на території України. Це рахунок ще далекий до закриття, але жоден аспект даної проблеми не повинен бути забутий, щоб не призвести до глобальних проблем у майбутньому.Незважаючи на всі складнощі, всі здобувачі 4 року навчання успішно захистили своїки кваліфікаційні роботи.Викладачі кафедри вітають своїх випускників і запрошують продовжити навчання на наступному освітньому ступені у магістратурі.