09.06.2019
  134

Захист докторської та кандидатскьої дисертацій

       06 червня 2019 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.062.09 під головуванням Запорожця Олександра Івановича – доктора технічних наук, професора, проректор з міжнародного співробітництва і освіти Національного авіаційного університету до захисту було представлено дисертацію доцента кафедри екології ФЕБІТ Національного авіаційного університету Шаманського Сергія Йосиповича на тему «Науково-технологічні засади удосконалення екологічно безпечних процесів водовідведення» на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук зі спеціальності 21.06.01 – Екологічна безпека; науковий консультант – Бойченко Сергій Валерійович, д.т.н., професор, декан Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій Національного авіаційного університету.

Офіційні опоненти: Адаменко Я. О., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ); Петрук В. Г., доктор технічних наук, професор, заслужений природоохоронець України, директор інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля (Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця); Дичко А. О., доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерної екології (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ).

У результаті таємного голосування здобувачу Шаманському С.Й.  присуджено науковий ступінь доктора технічних наук.

А також, до захисту було представлено дисертацію фахівця І категорії центру мовної сертифікації та англомовної освіти Інституту новітніх технологій та лідерства Національного авіаційного університету Писанко Яни Іванівни на тему «Особливості структурно-функціональної організації техногенно зміненої водної екосистеми гирлової ділянки річки Ірпінь»  на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук зі спеціальності 21.06.01 – Екологічна безпека; науковий керівник – Маджд Світлана Михайлівна, к.т.н., доцент, доцент ФЕБІТ Національного авіаційного університету.

Офіційні опоненти: Дмитриков В.П., доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології та обладнання переробних та харчових виробництв (Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава); Абрамова А.О., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, м. Київ).

У результаті таємного голосування здобувачу Писанко Я.І.  присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. Головуючий ради Запорожець О.І. оголосив рішення спецради та привітав здобувачів з присудженням наукових ступенів.