03.10.2019
  79

Виїзні практичні заняття студентів кафедри екології

Для студентів 4 курсу  груп 402 та 401 кафедри екології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій у відповідності до програми дисципліни “Екологічна токсикологія”  (викладач – доцент кафедри екології Білик Т.І.) 2 жовтня і 25 вересня були проведені виїзні практичні заняття на базі Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАН України. Майбутні екологи у відділі алелопатії та лабораторії вимірювальної техніки мали можливість ознайомитися з з методикою проведення оцінки алелопатичної активності рослин, а також із сучасними методами визначення біологічно активних речовин. Співробітники Національного ботанічного саду розповіли про його історію та провели екскурсію у кабінеті-музеї видатного вченого, академіка А.М.Гродзинського.Проведення занять студентів в установах Національної академії наук України дозволяє підвищити рівень підготовки майбутніх фахівців до професійної та наукової діяльності.