29.03.2023
  28

Вступні випробування до аспірантури здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»

27 березня 2023 р. на кафедрі хімії і хімічної технології ФЕБІТ НАУ відбувся вступний іспит до аспірантури з наукової спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», під час якого комісією також були оцінені дослідницькі пропозиції вступників, що демонстрували обґрунтування актуальності обраної тематики, ступінь її розробленості у вітчизняній і зарубіжній науці; основні завдання та можливі шляхи їх вирішення, дотичність до напрямів наукових досліджень потенційного керівника.