23.05.2022
  26

Вручення премії Президента України для молодих вчених

Вітаємо доцента (та випускницю) кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою ФЕБІТ кандидата фізико-математичних наук Іщенко Марину Вікторівну з одержанням Премії Президента України для молодих вчених 2021 року за роботу «Деформації земної поверхні на території України за даними ГНСС-спостережень»! http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/deformaciyi-zemnoyi-poverhni-na-terytoriyi-ukrayiny-za-danymy-gnss-sposterezhen