28.11.2020
  99

Вітаємо з успішним захистом

27 листопада 2020 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.062.09 під головуванням Запорожця Олександра Івановича – доктора технічних наук, професора, до захисту було представлено дисертацію директора Українського науково-дослідного та навчального центра хіммотології та сертифікації ПММ і ТР Шкільнюк Ірини Олександрівни на тему «Розроблення методично-організаційних засад біологічної стабільності авіаційного палива» на здобуття наукового ступеня к.т.н. за спеціальністю 05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів. Науковий керівник – професор Бойченко Сергій Валерійович.

       Офіційні опоненти: Гринишин Олег Богданович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімічної технології переробки нафти і газу Національного університету «Львівська політехніка»; Кєуш Ліна Геннадіївна, к.т.н., старший науковий співробітник кафедри енергетичних систем та енергоменеджменту Національної металургійної академії України.

У результаті таємного голосування здобувачу Шкільнюк І.О.  присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.

Голова ради Запорожець О.І. оголосив рішення спецради та привітав здобувача з присудженням наукового ступеня.