23.05.2024
  41

Вітаємо з успішним захистом дисертаційної роботи аспірантку кафедри хімії і хімічної технології

У Національному авіаційному університеті 25 квітня 2024р. відбувся захист дисертаційної роботи аспірантки кафедри хімії і хімічної технології КАЛМИКОВОЇ Наталії Григорівни «Динаміка показників якості олив у процесі експлуатації гелікоптерів Airbus Helicopters Н-145» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», науковий керівник кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії і хімічної технології ЄФИМЕНКО Валерій Володимирович.

На підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена рада Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки України присудила КАЛМИКОВІЙ Наталії Григорівні ступінь доктора філософії з галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» з врученням диплома.