29.03.2021
  103

Вітаємо Сімейка Костянтина Віталійовича!

26 березня 2021 року відбувся успішний захист дисертації «Науково-технологічні основи високотемпературних процесів у електротермічному псевдозрідженому шарі» Сімейка Костянтина Віталійовича на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології». Таємним голосуванням присутніх на засіданні членів спеціалізованої вченої ради Д35.052.09 було одноголосно ухвалено присудити Сімейку К.В. науковий ступінь доктора технічних наук.

Колектив кафедри хімії і хімічної технології ФЕБІТ НАУ протягом останніх років з гордістю спостерігає за науковими успіхами свого випускника (2011 року випуску), а нині доцента цієї кафедри Сімейка К.В. (стипендіат Стипендій Президента України для молодих вчених 2013-2016, та з 2020 року; лауреат Премії Президента для молодих вчених 2020 року; експерт Міжнародної ради з великих електроенергетичних систем «CIGRE» з 2020 року; активний учасник і організатор багатьох наукових проєктів).

Ми щиро вітаємо свого колегу з тим, що він поповнив ряди наймолодших докторів наук України! Бажаємо, Костянтине, подальших успіхів та звершень на науковій ниві!