06.10.2021
  35

Відкрита корпоративна година

4 жовтня 2021 року у дистанційному форматі було проведено відкриту корпоративну годину для студентів 4-го курсу спеціальності  162 “Біотехнології та біоінженерія” аспіранткою  відділу біології екстремофільних мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України та асистентом кафедри біотехнології НАУ Гаврилюк О.А. Студенти, викладачі прослухали цікаву доповідь на тему: “Комплексна переробка органічних відходів та детоксикація металів з отриманням цінних продуктів”. У матеріал доповіді входили експериментальні дослідження стейкхолдерів кафедри (д.б.н., проф. Таширева О.Б. та к.б.н. Говорухи В.М.), співробітників відділу і випускників кафедри біотехнології НАУ (Біди І.О., Данько Я.П.).