14.04.2023
  38

Участь аспірантів та здобувачів вищої освіти кафедри хімії і хімічної технології у науковій конференції “Політ-2023”

Аспіранти та студенти кафедри хімії і хімічної технології прийняли участь у засіданні секції «Екологічна безпека, інженерія та технології» на ФЕБІТ в рамках проведення ХХІІI Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки».

Треба особливо відмітити доповіді аспірантки першого року навчання Шипілової Анастасії на тему: “Перспективні шляхи комплексної переробки біомаси водоростей родини Zosteraceae Чорноморського басейну” та студентки 1 курсу освітнього рівня “Магістр” за спеціальністю 161 “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів” на тему: “Видалення поверхнево-активних речовин із стічних вод, забруднених нафтопродуктами”.