07.06.2024
  15

Студентка Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій представила наукові результати досліджень на конференції у Білостоцькому технічному університеті

Ольга Грама, студентка 2-го курсу кафедри екології ФЕБІТ (науковий
керівник доцент кафедри екології Черняк Лариса) представила результати
експериментальних досліджень впливу авіаційної діяльності на навколишнє
середовище у вигляді доповіді на The 3rd Interdisciplinary Student Scientific
Conference «Statistics in Everyday Life», що була організована Факультетом
Інженерного менеджменту Білостоцького технічного університету (м.
Білосток, Польща).
Представлені у доповіді, під назвою «Impact of heavy metals on the soil
ecological properties», результати дослідження впливу авіаційної діяльності на
стан ґрунтів викликали жваве обговорення учасників засідання щодо
актуальності даних досліджень та необхідності пошуку сучасних екологічних
інженерних рішень щодо підвищення рівня екологічної безпеки авіаційних
підприємств.