10.08.2022
  35

Розширення співпраці зі стейкхолдерами на факультеті екологічної безпеки, інженерії та технологій

За ініціативи завідувача кафедри екології Тамари Вікторівни Дудар було підписано Меморандум про партнерство та взаємодію між Приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго», Національним природним парком «Північне Поділля», Національним авіаційним університетом та Національним природним парком «Кременецькі гори».

Метою даного Меморандуму є встановлення довгострокової та взаємовигідної співпраці, сприяння обміну інформацією, обмін думками та досвідом, створення ідей, розробка та реалізація проєктів, участь у спільних проєктах та програмах на взаємовигідних умовах, залучення партнерів до реалізації проєктів і технологій, згідно наступних пріоритетних напрямів: якісна екологічна освіта; наукові дослідження біотичних та абіотичних факторів впливу на довкілля; збереження біорізноманіття; сталий розвиток; обмін досвідом (лекції, семінари, воркшопи, круглі столи, форуми і т.д.); експертна допомога в реалізації проектів, з урахуванням законодавчих змін та державних реформ; взаємодопомога та підтримка; представлення найкращих проєктів та практик в Україні та за кордоном; взаємодія із іншими партнерами в рамках спільних проектів. Для здобувачів освіти за спеціальністю 101 «Екологія» з’явилося ще більше можливостей отримати не лише теоретичні знання, а й практичні навички під час проведення досліджень у природних парках та в умовах виробництва у підрозділах підприємства «Укренерго».