21.07.2022
  38

Рекомендації щодо покращення системи екологічного менеджменту Національного авіаційного університету від студентів Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій

Завершилася науково-дослідна практика у сфері екології та охорони навколишнього середовища для здобувачів освіти ОС «Магістр», що навчаються за спеціальністю 101 «Екологія». Керівник практики – доцент кафедри екології ФЕБІТ Ганна Миколаївна Якименко.

Під час проходження практики студенти отримали індивідуальні практичні завдання, що пов’язані з аналізом екологічної політики, системи екологічного менеджменту та впровадженням концепції «Зеленого офісу» в НАУ.

На початку практики керівник надав загальні настанови щодо виконання поставлених завдань; приклади екологічних документів (екологічні звіти, плани соціально-екологічного управління, плани природоохоронних заходів, екологічні політики, плани післяпроектного моніторингу, статистичні звіти, наукові статті) та стандарти їх розробки, а також студентам надавались індивідуальні консультації, в тому числі щодо супроводу екологічної діяльності НАУ. Студенти провели аналіз впровадження принципів «зеленого офісу» в НАУ та розробили детальні рекомендації досягнення його критеріїв. Основними перевагами застосування концепції «зеленого офісу» в НАУ є ефективне та раціональне використання ресурсів, створення комфортного й здорового середовища для співробітників та студентів, що здійснює позитивний вплив та підвищення ефективності їх роботи. Загалом, результати напрацювань студентів можуть бути використані для покращення системи екологічного менеджменту НАУ та для створення екологічних проектів в університеті.