28.02.2021
  108

Реформування освітніх програм спеціальності 101 Екологія

26 лютого на кафедрі екології відбувся круглий стіл з питань реформування освітньо-професійних програм для спеціальності 101 Екологія у режимі он-лайн під головуванням завідувача кафедри екології Фролова В.Ф. У роботі круглого столу взяли участь увесь викладацький склад кафедри та зовнішні стейкхолдери, які були безпосередньо залучені до розробки проектів освітніх програм за трьома рівнями вищої освіти – бакалаврським, магістерським та докторів філософії: проф. Машков О.А. (проректор з наукової роботи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління), проф. Станкевич С.А. (головний науковий співробітник ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі» Інституту геологічних наук НАНУ) та проф. Міхєєв О.М. (завідувач лабораторії радіаційної епігенетики відділу біофізики і радіобіології Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ).

Також свою думку та критичні зауваження висловили представники аерокосмічної галузі в особі генерального директора Аерокосмічного товариства України – Васильєва В.Є. Зокрема, було відзначено, що на базі Національного авіаційного університету освітня програма «Екологія та охорона навколишнього середовища» набуває унікальних особливостей, що вирізняють її з поміж аналогічних програм підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія». Для підсилення авіакосмічної складової у навчальному плані здобувачів освіти було запропоновано та обговорено комплекс вибіркових дисциплін, спрямованих на набуття поглиблених компетенції у галузі екологічної безпеки авіації та космічної діяльності.

До широкого кола учасників долучились і теперішні студенти, магістранти та аспіранти, які надали важливі відгуки стосовно якості навчального процесу та можливих напрямків його удосконалення. Особливо важливий внесок у роботу круглого столу зробили випускники минулих років, які вже зараз активно працюють у природоохоронній та інших сферах економічної діяльності, адже вони на власному досвіді перевірили достатність та повноту отриманих компетенцій та навиків. Так, низку суттєвих зауважень висловила випускниця 2020 року за ступенем магістра Колотило О.А., яка також здобула ступінь магістра за аналогічною спеціальністю в Університеті Ополє, Польща. На її думку, важливим є набуття компетенцій у сфері інформаційних технологій саме у розрізі їх застосування до вирішення екологічних проблем, адже в сучасних умовах відбувається цифровізація не лише самої освіти, а й науково-прикладних досліджень у галузі охорони довкілля. Її думку підтримала випускниця 2019 року Журбас К.В., яка звернула увагу на необхідність розширеного представлення у навчальному процесі досвіду та стандартів провідних країн світу.

За результатами обговорення було погоджено зміни до проєктів освітньо-професійних програм та рекомендовано їх до затвердження у новій редакції.