02.05.2020
  42

Про засідання Вченої ради університету від 29 квітня 2020 року

29 квітня 2020 року у Національному авіаційному університеті відбулося засідання Вченої ради університету. Уперше в історії Національного авіаційного університету засідання Вченої ради відбулось у дистанційному форматі за допомогою платформи Google Meet.

На засіданні Вченої ради університету заслухано доповідь ректора ІСАЄНКА Володимира Миколайовича з питання «Про затвердження перспективного плану реалізації Стратегії розвитку Національного авіаційного університету на 2020-2022 роки».

Вчена рада університету взяла до відома доповідь ректора та затвердила перспективний план реалізації Стратегії розвитку Національного авіаційного університету на 2020-2022 роки з урахуванням висловлених пропозицій.

Вченою радою університету внесено зміни до організаційної структури Національного авіаційного університету, а саме: реорганізовано Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій, створено кафедру ЮНЕСКО у структурі Факультету міжнародних відносин, а також реорганізовано Центр харчування університету.

На засіданні прийнято рішення щодо впровадження дистанційної форми навчання в освітній процес Національного авіаційного університету.

Внесено зміни до низки положень університету, окрім того, затверджено теми докторських дисертацій, рекомендовано до друку низку монографій, збірників наукових праць та наукових журналів.