07.10.2020
  71

Передакредитаційний тренінг.

6 жовтня 2020 року на кафедрі хімії і хімічної технології на за участі експерта Національного агентства із забезпечення якості освіти, декана факультету професора Сергія Бойченка та голови науково-методичної ради, заступника декана з навчальної роботи Валентини Грози, заступника декана з наукової та міжнародної роботи Анни Яковлєвої було проведено ТРЕНІНГ для робочої групи, та науково-педагогічними працівниками та гаранта ОП “Хімічна технологія альтернативних енергоресурсів” ОС “Магістр” 161 спеціальності “Хімічна та біоінженерія”. Ретельно обговорено питання відповідності ОП та освітньої діяльності за цією освітньою програмою 10 критеріям оцінювання якості освітньої програми з метою підвищення ступеня готовності до акредитаційної експеритзи на кафедрі хімії і хімічної технології.