22.10.2020
  130

Організація освітнього середовища засобами Google Classroom

Освітній процес сьогодення вимагає від навчально-педагогічного складу бути в тренді сучасного розвитку та прийнятих світових тенденцій, зокрема удосконалення навичок та вмінь щодо організації дистанційного навчально процесу із застосуванням відповідних технічних та цифрових технологій. Викладачі кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою ФЕБІТ НАУ в рамках курсу «Організація освітнього середовища засобами Google Classroom» підвищили кваліфікацію в сфері: технічної, професійної та методичної підтримка онлайн- та офлайн-навчання; моніторингу та оцінювання курсу дистанційного навчання;впровадження елементів цифрової освіти в загальновизнане навчання.Виконання, опрацювання модулів та практичних занять курсу мають плідний, корисний й позитививний результат у вигляді підвищення професійного рівня педагога та викладача, а також ортримання відповідного сертифікату.