25.04.2020
  57

Оn-line нарада у стилі “Brainstorm”

24 квітня 2020 р. відбулася on-line нарада у стилі “Brainstorm” шодо удосконалення Робочого навчального плану освітньої програми 161 “Хімічна технологія альтернативних енергоресурсів” для ОС “Магістр”. Нарада ініційована гарантом освітньої програми доцентом Ігорем Трофімовим. Модератором засідання був декан факультету – гарант освітньої Phd-програми 161 “Хімічна технологія альтернативних енергоресурсів” професор Сергій Бойченко. Активно брали участь в обговоренні члени робочої групи – професор Олена Матвєєва і доцент Анна Яковлєва. Нарада характеризувалась активним конструктивним стилем і відповідно мала високу результативність! У добру путь!