22.11.2019
  58

Науково-технічна конференція студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених “Інноваційні технології”

        Інститут новітніх технологій та лідерства НАУ щорічно пооводить науково-технічну конференцію, на якій молоді науковці мають можливість представити результати своєї роботи.         21 листопада 2019 р. на кафедрі екології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій було проведено засідання секції “Екологія та хімічні технології” ( модератори – д.х.н., проф.Білокопитов Ю.В., к.б.н.,доц.Білик Т.І.).
        Присутні на засіданні студенти, молоді науковці, аспіранти та викладачі заслухали цікаві доповіді про каталітичні процеси перетворення речовин, отримання промислово важливих сполук, вплив біологічно активних ксенобіотиків на біоту екосистем. Доповідачам було поставлено багато запитань, що свідчить про зацікавленість студентської аудиторії науковими дослідженнями.        На засіданні секції виступив завідувач кафедри екології  д.т.н.Фролов В.Ф., пояснивши молодим дослідникам важливість наукових здобутків для удосконалення технологій та збереження екосистем.