23.03.2023
  113

Наукові зустрічі із стейкхолдерами  спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»

В рамках традиційних наукових зустрічей круглого столу «Сучасні досягнення науки і техніки в галузі хімії і хімічних технологій» кафедри хімії і хімічної технології ФЕБІТ НАУ відбулася зустріч аспірантів та магістрів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» із представником стейкхолдерів, завідуючим відділом гомогенного каталізу й присадок Інституту біоорганічної хімії і нафтохімії НАН України, к.х.н. Є.В.Полункіним, який прочитав цікаву лекцію про покращення властивостей дизельних палив карбоновими наночастками. В обговоренні прийняли участь аспіранти, магістри, викладачі кафедри, відбувся обмін думками, наголошення на актуальні науково-технічні, наукові проблеми та задачі в галузі. Здобувачі магістерського рівня та аспіранти були запрошені на проходження наукової практики і виконання кваліфікаційних робіт у наукових лабораторіях  Інституту біоорганічної хімії і нафтохімії НАН України. Аспіранти кафедри поділилися досвідом навчання в аспірантурі з майбутніми магістрами.