17.07.2019
  145

НАУ розвиває дослідні роботи щодо переходу авіації на альтернативне паливо

Чудова новина, дорогі колеги!!! У липні 2019 р. після комплексу дослідних лабораторних випробувань Випробувальна інтерактивна лабораторія «АвіаТест» Українського науково-дослідного та навчального центру хіммотології та сертифікації паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин, навчально-наукова-лабораторія альтернативних моторних палив імені професора В.П. Белянського ФЕБІТ НАУ вдруге успішно провела стендові випробування турбореактивного авіаційного двигуна марки ТВ2-117 на паливі з умовною назвою «BioJet 10» і «BioJet 20». У даному випадку це – модифіковане біокомпонентами (підготовленими естерами рижієвої олії у концентрації 10% і 20% відповідно) стандартне паливо марки ТС-1. Це спільна робота багатьох творчих колективів, які взяли участь у дослідницьких роботах. Це фахівці кафедри двигунів внутрішнього згорання та транспорту Жешувського технологічного університету (Польща), Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Аерокосмічного факультету НАУ, Центру екологічних проблем аеропортів НАУ, Навчально-наукового центру “Авіаційно-технічна база” НАУ (ННЦ АТБ НАУ). Роботи з розроблення та дослідження якості дослідних зразків замінюючого традиційне типу авіаційного паливо були організовані у межах науково-дослідного проекту науково-педагогічною школою хіммотології НАУ.Випробування проходило в умовах моторно-випробувальної лабораторії ННЦ АТБ НАУ. Головною метою випробувань було підтвердження хіммотологічної надійності роботи двигуна та зниження емісії СО та NO у широкому діапазоні експлуатаційних режимів. Отримані результати випробувань дослідних зразків згаданого екологічно безпечного авіаційного палива адекватно співвідносяться з результатами експлуатаційних параметрів роботи двигуна ТВ2-117, що працює на стандартному паливі марки ТС-1. Отже, хіммотологічна надійність роботи двигуна та його екологічність у дослідженому діапазоні експлуатаційних режимів відповідає необхідним і достатнім умовам.Група дослідників виявила певні невідповідності та у подальшому запланувала проведення серії випробувань авіаційного палива з умовною назвою «BioJet 30», «BioJet 40» та «BioJet 50». Описані в повідомленні випробування є продовженням робіт науковцями НАУ, що наближають Україну до загальносвітової системи переходу авіації на альтернативне паливо згідно сучасних вимог ICAO, IATA. Результати мають державне значення. Розроблене альтернативне паливо як інструмент досягнення високої екологічності авіадвигунів вирішує комплекс економічних завдань України – підвищує рівень енергонезалежності держави через використання власної сировинної рослинної бази (рижієва олія), створює умови для розвитку аграрного сектору разом із комплексом суміжних галузей для розроблення та упровадження нових видів палива. НАУ у авангарді цього науково-прикладного завдання!!!